29-03-2018

Днес, 29 март 2018 г.,  с определение по конституционно дело № 3/2018 г. Конституционният съд прие новопостъпилите доказателства по делото.