28-03-2018

Днес, 28 март 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 9/2018 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Докладчик по делото е съдия Таня Райковска.