20-03-2018

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 29 март /четвъртък/  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.                       Конституционно дело № 7/2017 г. по искане на Президента на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3, чл. 85 ал. 1, т. 9, чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Конституцията на Република България и съотношенията, в които те се намират.

                    Делото е за обсъждане.

                   Докладчик: Мариана Карагьозова