20-03-2018

Днес, 20 март 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 8/2018 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката в частта „което е индивидуален административен акт“.

Докладчик по делото е Филип Димитров.