14-03-2018

 

Днес, 14 март 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2018 г. по искане на президента на Република България за установяване противоконституционност на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

 

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.