13-03-2018

Днес, 13 март  2018 г., Конституционния съд единодушно допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 2/2018 г., образувано по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1- ал. 6 от Закона за съдебната власт.

            Докладчик по делото е съдия Георги Ангелов.