02-03-2018

  Днес, 2 март 2018 г., Конституционният съд образува к.д. № 4/2018 г. по искане на 60 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на приетото на 21.02.2018 г. решение на Народното събрание за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание като противоречащо на чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 73, чл. 11, ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

 

Докладчик по делото е съдията Гроздан Илиев.