09-02-2018

Към конституционно дело № 3/2018 г. в  "Приложение" е поместена Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие на български език.