08-02-2018

Днес, 8 февруари 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело  № 3/2018 г. по искане на седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание на основание на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й.

 

Докладчик по делото е съдия Анастас Анастасов.