07-02-2018

Днес, 7 февруари 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело  № 2/2018 г. по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1- ал. 6 от Закона за съдебната власт.

 

Докладчик по делото е съдията Георги Ангелов.