31-01-2018

Днес, 31 януари 2018 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 1/2018 г. по искане на петчленен състав на Първа колегия на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Докладчик по делото е съдия Кети Маркова.