30-01-2018

Днес, 30 януари 2018 г., Конституционният съд взе решение, с което прие, че изразът „с право на повторно назначение“ в разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията изключва възможността за назначаване на едно лице за административен ръководител на конкретен съд, прокуратура или следствена служба за повече от два мандата.

Същото лице може да бъде назначавано на други ръководни длъжности в съдебната власт.

Решението е взето единодушно от всички присъствали на заседанието 11 конституционни съдии.

 

Мотивите на решението ще бъдат обявени допълнително.