16-01-2018

Днес, 16 януари 2018 г., Конституционният съд отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата“, поради липса на необходимото конституционно мнозинство от 7 гласа за формирането на общи мотиви.

Съдиите Цанка Цанкова, Румен Ненков, Кети Маркова, Анастас Анастасов, Филип Димитров и Таня Райковска гласуваха за отхвърляне на искането като неоснователно.

Съдиите Борис Велчев, Стефка Стоева, Мариана Карагьозова-Финкова и Константин Пенчев гласуваха за уважаване на искането.

Съдиите Гроздан Илиев и Георги Ангелов считат искането за недопустимо, но на различни основания.

 

Мотивите на решението ще бъдат обявени допълнително.