16-01-2018

Днес, 16 януари 2018 г.,  с определение по конституционно дело № 8/2017 г. Конституционният съд прие новопостъпилите доказателства по делото.