16-01-2018

Днес, 16 януари 2018 г.,  с определение по конституционно дело № 13/2017 г. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията на Република България относно въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“

 

Определението е прието единодушно с 12 гласа.