21-12-2017

Днес, 21 декември 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 14/2017 г. по искане на шестдесет и шест народни представители от 44-тото Народно събрание за обяваване на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел II, т.1.2. "Субсидии и други текущи трансфери"от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за противоконституционна като противоречаща на чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.