11-12-2017

Днес, 11 декември 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 13/ 2017 г. по искане на Пленумa на Върховния административен съд на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 125, ал.  2 от Конституцията на Република България, във връзка с отговор на следния въпрос: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“.

 

Докладчик по делото е съдия Стефка Стоева.