28-11-2017

Днес, 28 ноември 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 12/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет на основание чл. 150, ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията за установяване на противоконституционност на разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс.

Докладчик по делото е съдията Цанка Цанкова.