15-11-2017

Конституционният съд ще проведе заседание на 21 ноември /вторник/ 2017 г. от 10:00 ч. при следния дневен ред:

1.      Конституционно дело 9/2017 г. по искане на Главния прокурор на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България.

            Делото е за обсъждане.

            Докладчик: Филип Димитров