08-11-2017

Днес,  осми ноември 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 9/2017 г. по
искане от Главния прокурор на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България.

 

            Докладчик по делото е съдия Филип Димитров.