31-10-2017

 


Конституционният съд ще проведе заседание на 07 ноември /вторник/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:


1.         Конституционно дело № 3/2017 г. за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата“.

Делото е за обсъждане.

Докладчик:  съдия Кети Маркова