31-10-2017

 

Днес, 31 октомври 2017 г., Конституционният съд  допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 5/2017 г., образувано по искане на седемдесет и един народни представители на основание чл.149, ал. 1, т. 2 и т.4 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност и за установяване на несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

Определението е прието единодушно.