31-10-2017

 На днешното си заседание по к.д. № 7 oт 2017 г. КС частично допусна за разглеждане искането на президента за даване на задължително тълкуване на разпоредби на Конституцията.

Съдът допусна тълкуването по т. 1-3 от искането.

Съдът отклони искането за тълкуване по т. 4.