18-10-2017

Днес, 18-ти октомври 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 8/2017 г. по
искане от 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на парламентарния акт на неприемането на проекта за решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев.

 

            Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.