18-07-2017

Днес, 18 юли 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2017 г. по искане на Президента на Република България на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3, чл. 85 ал. 1, т. 9, чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Конституцията на Република България и съотношенията, в които те се намират.

 

 

            Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.