27-06-2017

 

Днес, 27 юни 2017 г., Конституционният съд  допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 4/2017 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството вътрешните работи.

 

Определението е прието единодушно с 11 гласа.