01-06-2017

 

Днес, 1 юни 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 4/2017 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд по чл.150, ал.2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството вътрешните работи.

 

        

 

Докладчик по делото е съдия Георги Ангелов