31-05-2017

Конституционният съд ще проведе заседание на 6 юни  /вторник/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 15/2016 г. по искане от Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16 изр. второ от Конституцията на Република България.

             Делото е за решаване.

             Докладчик: Таня Райковска.