11-05-2017

 

Днес,  11 май 2017 г., Конституционният съд на свое заседание разгледа к.д. № 12/2016 г. и единодушно отхвърли искането на четиридесет и девет народни представители от 43-то Народно събрание за обявяване на противоконституционност и установяване на несъответствие с чл.63 от Договора за функциониране на Европейския съюз на §18, ал. 1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. , ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.).

 

На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии.

 

Мотивите на съда ще бъдат обявени утре.