21-04-2017

 

Днес, 21 април 2017 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 3/2017 г. по искане на омбусдмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда в частта:  „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата“.

 

Докладчик по делото е съдията Кети Маркова.