16-03-2017

 

Днес, 16 март 2017 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 16/2016 г. и обяви разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерството вътрешните работи (обн.,  ДВ, бр.  53 от 27.06.2014 г., посл.доп.  ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.) за противоконституционни.

 

 По отношение на противоречието на чл. 84, ал. 6 от Закона за Министерството вътрешните работи с Конституцията решението бе прието единодушно с 12 гласа. В частта, която се отнася до чл.84, ал.8 от Закона за Министерството вътрешните работи, решението на Конституционния съд бе прието с едно особено мнение на съдията Георги Ангелов.