23-02-2017

 

      Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 11/2016 г.

 

         Днес,  23 февруари 2017 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 11/2016 г.,  образувано по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на чл. 242а от Изборния Кодекс относно последиците при неупражняване на избирателното право.

 

         Съдът прие, че разпоредбата на  чл. 242а от Избирателния кодекс, като предвижда санкция за неупражняване на избирателното право противоречи на Преамбюла на Конституцията, както и на   конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38,  чл. 42 и чл. 57, поради което я обяви за противоконституционна.  

 

        Решението е прието единодушно с 11 гласа.

 

        Пълният текст на  решението ще бъде  ще бъде публикуван  на 28 февруари 2017 г.