22-02-2017

 

Насроченото за 28 февруари  (вторник) 2017 г.  заседание по к.д. № 10/20016 г. се отлага.

Конституционно дело № 10/2016 г. е образувано по искане на 48 народни представители от 43–то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 15.07.2016 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, както и на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор.

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: съдия Анастас Анастасов.