07-02-2017

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 февруари /вторник/ 2017 г. от 10.00 ч при следния дневен ред.

 

          Конституционно дело № 10/2016 г. по искане на 48 народни представители от 43–то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 15.07.2016 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, както и на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор.

         Делото е за разглеждане по същество.

         Докладчик: съдия Анастас Анастасов.