31-01-2017

Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело № 14/2016 г.

 

Конституционният съд в заседание на 31 януари 2017 г. отклони (оттегленото) искане от Омбудсмана на Р. България за установяване на противоконституционност с Конституцията на разпоредбите на чл.14, ал. 3 в частта „С решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководството на дипломатическите и консулските представителства” и на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс и прекрати конституционно дело 14/2016 г.

Определението е подписано с особено мнение от съдиите Филип Димитров и Румен Ненков.