31-01-2017

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 7 февруари /вторник/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред.

1.     Конституционно дело № 13/2016 г. по искане на главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Р. България.

         Делото е за разглеждане по същество.

         Докладчик: съдия Константин Пенчев