20-01-2017

                                                            До

                                                                               съдиите от Конституционния съд

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 31 януари /вторник/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред.

         1. Конституционно дело № 6/2016 г. по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

         Делото е за разглеждане по същество.

         Докладчик: съдия Стефка Стоева

 

2. Конституционно дело № 14/2016 г. от омбудсмана на Р.България за установяване на противоконституционност с Конституцията на разпоредбите на чл.14, ал. 3 в частта „С решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководството на дипломатическите и консулските представителства” и на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс.

                   Делото е за разглеждане по същество.

                   Докладчик: съдия Филип Димитров.

 

 

                                                        Председател:

                                                                                  Борис Велчев