19-01-2017

Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело № 15/2016 г.

 

Конституционният съд в заседание на 19 януари 2016 г. допусна за разглеждане по същество искането на Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16, изр. второ от Конституцията на Р.България.