13-12-2016

                                               До

                                               съдиите от Конституционния съд

Конституционният съд ще проведе заседание на 19 януари /четвъртък/  2017 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред.

1. Конституционно дело  16/2016 г. по искане от Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които Р.България е страна, на разпоредбите на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за Министерство на вътрешните работи.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Борис Велчев.

 

2. Конституционно дело № 15/2016г. по искане от Главния прокурор на Р.България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16 изр. второ от Конституцията на Р.България.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Таня Райковска.

 

3. Конституционно дело № 14/2016 г. от омбудсмана на Р.България за установяване на противоконституционност с Конституцията на разпоредбите на чл.14, ал. 3 в частта „С решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководството на дипломатическите и консулските представителства” и на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс.

                   Делото е за обсъждане.

                   Докладчик: съдия Филип Димитров.

 

                                                        Председател:

                                                                                  Борис Велчев