25-10-2016

Конституционният съд в заседание на 25 октомври 2016 г. допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България.