25-10-2016

Конституционният съд в заседание на 25 октомври 2016 г. отклони искането на главния прокурор на Република България за установяване на несъответствие на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна и прекрати делото.