12-10-2016

На 12 октомври 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 13/2016 г. по искане на главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България.

         

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.