17-10-2016

Конституционният съд образува конституционно дело № 14/2016 г. по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоречие с Конституцията на разпоредбите на чл. 14, ал. 3 в частта „С решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства“ и на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс.

         

Докладчик по делото е съдията Филип Димитров.