13-10-2016

Днес, 13-ти октомври 2016 г. Конституционният съд на Република България реши конституционно дело № 13 от 2015 г., като обяви разпоредбите на чл. 79, ал. 2, т. 2 от Наказателния кодекс и на § 35 и § 36 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 74 от 26 септември 2015 г.) за противоконституционни.

Решението е взето с 11 гласа „за“ и един глас „против“.

Мотивите на Съда ще бъдат оповестени утре, 14.10.2016 г.