13-10-2016

Конституционният съд в заседание на 13 октомври 2016 г. отклони искането на тричленен състав на Върховния административен съд за обявяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт и искането на Пленума на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт и прекрати делото.

 

Особено мнение са изразили съдиите Борис Велчев, Стефка Стоева и Георги Ангелов.