13-10-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 25 октомври 2016 г. (вторник) от 10 часа при следния дневен ред: 

1. Конституционно дело № 11/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на несъответствие на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за Министерство на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Анастас Анастасов.

 

2. Конституционно дело № 13/2016 г. по искане на главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Константин Пенчев.