28-06-2016

Конституционният съд в заседание на 28 юни 2016 г. реши конституционно дело № 9 от 2015 г. Съдът отхвърли с 8 гласа искането на 57 народни представители от 43-то НС за установяване на противоконституционност на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните заведения, както и за несъответствие на посочените разпоредби с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.


Особено мнение са изразили съдиите Георги Ангелов, Румен Ненков, Кети Маркова и Таня Райковска.