27-06-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 юни 2016 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 9/2015 г. по искане на 57 народни представители от 43-то НС за установяване на противоконституционност на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните заведения, както и за несъответствие на посочените разпоредби с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.

      Делото е за разглеждане по същество.

      Докладчик: съдия Георги Ангелов.

 


2. Конституционно дело № 7/2016 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Румен Ненков.


 

3. Заседанието на на 30 юни 2016 г. (четвъртък) от 10.00 ч. се отменя.