23-06-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 юни 2016 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 9 /2015 г. по искане на 57 народни представители от 43-то НС за установяване на противоконституционност на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните заведения, както и за несъответствие на посочените разпоредби с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.

       Делото е за разглеждане по същество.

       Докладчик: съдия Георги Ангелов.