14-06-2016

Конституционният съд в заседание на 14 юни 2016 г. реши конституционно дело № 1 от 2016 г. Съдът отхвърли искането на тричленен състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 11, ал. 3 и чл. 16, ал. 1, изр. 3 от Закона за банковата несъстоятелност.


Особено мнение по диспозитива, отнасящ се до чл. 16, ал. 1, изр. 3 от Закона за банковата несъстоятелност, са изразили съдиите Константин Пенчев, Георги Ангелов и Таня Райковска.